Jeugd Muziekdag

Gegevens deelnemer

Indien nog geen 16 jaar

Gegevens betalingsplichtige

Betalingswijze

Inschrijfgeld voor de jeugd-muziekdag bedraagt € 10,-

Betaling geschiedt via automatische incasso

*Vergeet niet het IBAN nummer te vermelden. Bij termijnbetaling machtigt ondergetekende, tot wederopzegging, Muziekgebouw GO om het verschuldigde cursusgeld af te schrijven van bovengenoemde bankrekening. Indien u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 8 weken de tijd om uw bank opdracht te geven het geld terug te boeken.