Mutatieformulier

Gegevens cursist

Indien nog geen 18 jaar

Cursus

Was ingeschreven voor:

Wenst ingeschreven te worden voor:


Gewenste lesduur/vorm (alleen bij indivuele lessen)

Gegevens betalingsplichtige

Betalingswijze

De hoogte van het cursusgeld staat op deze pagina

*Vergeet niet het IBAN nummer te vermelden. Bij termijnbetaling machtigt ondergetekende, tot wederopzegging, Muziekgebouw GO om het verschuldigde cursusgeld af te schrijven van bovengenoemde bankrekening. Indien u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 8 weken de tijd om uw bank opdracht te geven het geld terug te boeken.
Verenigingskorting

Uitval lessen en contact voorkeur