Inschrijving Muziek met Peuters

Gegevens ouder/verzorgende

Gegevens peuter

Inschrijven voor cursus

Gegevens betalingsplichtige

Betalingswijze

Betaling geschiedt door middel van automatische incasso

*Vergeet niet het IBAN nummer te vermelden. Bij termijnbetaling machtigt ondergetekende, tot wederopzegging, Muziekgebouw GO om het verschuldigde cursusgeld af te schrijven van bovengenoemde bankrekening. Indien u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 8 weken de tijd om uw bank opdracht te geven het geld terug te boeken.

Uitval lessen en contact voorkeur