Muziektheater

Als je bij het Muziekgebouw GO lessen muziektheater gaat volgen kom je in aanraking met verschillende gecombineerde disciplines. Tijdens lessen ben je bezig met spel, zang en dans. De reeks lessen worden afgesloten met een eindpresentatie, waarbij je aan je ouders en andere belangstellenden kunt laten zien wat je in die periode hebt geleerd.

 Spel , Zang & Dans

Spel staat altijd centraal tijdens de presentatie. Deze lessen duren 60 min. Je krijgt leuke acteeroefeningen en toneelopdrachten, waarin wordt gewerkt aan improvisatievermogen, samenspel, ruimtegebruik, tekstinterpretatie, presentatie en concentratie. In deze lessen werk je altijd aan een bepaald thema. Dit thema wordt uitgewerkt in een verhaal en gecombineerd met dans. Je leert te spelen met verschillende rollen, emoties, verhalen en situaties. Spelenderwijs ontdek je de ruimte op het podium te benutten.

 Zang

Zang is onderdeel van spel, je leert je stem goed te gebruiken, en je werkt aan je zangvoordracht. Speelplezier staat altijd voorop en de expressiviteit en de verbeeldingskracht van de kinderen krijgen tijdens de lessen volop de ruimte. Voor de eindpresenties zal altijd worden gestreefd naar samenwerking met andere disciplines binnen het Muziekgebouw.

De groepen worden na inschrijving gevormd op basis van leeftijdscategorieën. 

Leeftijdsgroep 1: 7 - 10      

Leeftijdsgroep 2: 11-14       

(Aantal deelnemers per groep: min.6  en max. 12) 

______________________________________________________________________________________

Periode 1:

Lessen:           vrijdag 29 oktober t/m 11 maart

Lestijden:        16:15u. - 18:15u.

Programma:   9 lessen & Filmopname

Periode 2:

Lessen:           vrijdag 18 maart t/m 24 juni

Lestijden:        16:15u. - 18:15u.

Programma:    10 lessen & Afluiting

Leslocatie:       ‘Victoriahal’, Ph.hoofjesweg 57b, 3247 XR Dirksland

 

Inschrijving deelname programma Muziektheater tweede periode €160,-

Er is nog plaats voor de tweede periode!!! 

Info: muziektheater@muziekgebouwgo.nl 

_______________________________________________________________________________________

Docenten:  Andrea Noske  &  Christiana Bohorquez


Inschrijven